1. Czujesz się aspołeczny. Co zrobić, jeżeli chciałeś być lekarzem, jednak nie lubisz rozmawiać z ludźmi i ich dotykać? Nie każdy lekarz musi być...